Helt nytt grepp för Borab

Ny sajt och uppdaterat innehåll

Sophanteringsbolaget Borab flyttar från Sitevision till Wordpress och gör en total genomlysning av sajten på samma gång. Inte bara layout utan även innehåll och struktur ses över och anpassas och moderniseras.

Det av Bollnäs och Ovanåker samägda avfallshanteringsbolaget Borab beslutade sig för att göra en renovering av sajten under våren 2013. I det arbetet gjordes också en förutsättningslös genomgång av befintliga publiceringsverktyg inklusive Sitevision som använts sedan den senaste omgörningen av sajten.

En av de stora tjänsterna på sajten är sorteringsguiden som är en databas över alla möjliga tänkbara produkter och potentiellt avfall med uppgifter om hur de ska sorteras på avfallsanläggningen. Besökarna på sajten kan då söka efter något material, en produkt eller sak och få reda på var den kan slängas och hur den ska hanteras.

Hela sajten kan även användas tillfredsställande i en mobil utan att layouten är totalt förändrad till att likna en webbapp. Något som var mycket viktigt för Borab.

borab.se på Iphone

Hoppa högst upp på sidan